24. ročník Rakovnického rapidu

hraný zároveň jako

Otevřený přebor Středočeského kraje v rapid šachu pro rok 2024

Pořadatel:           ŠK Rakovník a Kulturní centrum Rakovník

Ředitel                Ing. Jaroslav Satranský, Pražská 2254,

a rozhodčí:            269 01 Rakovník, tel.: 775 650 915

                         e-mail: sachy@sachyrakovnik.cz

Termín:                       neděle  2.6.2024

Hrací místnost:   Dům Osvěty, Dukelských hrdinů 59, Rakovník

Přihlášky:           do 27.5.2024 na adresu ředitele turnaje

Startovné:           80,- Kč pro řádně a včas přihlášené
                            150,- Kč ostatní (jen se souhlasem pořadatele)

Ceny:                1.místo     750,- Kč            2.místo     600,- Kč

                          3.místo     500,- Kč            4.místo     450,- Kč

                          5.místo     400,- Kč            6.místo     350,- Kč

                           7.místo     300,- Kč            8.místo     250,- Kč

                            9.místo     200,- Kč          10.místo     150,- Kč

                                   20.místo    100,- Kč          30.místo     100,- Kč  atd.
                                                                                                       
                          100,- Kč pro nejlepší hráče a OK do 1800 a do 1600

                                                                                                           

     Ceny se nesčítají, při souběhu cen má hráč právo výběru. Ostatní ceny se posouvají, stejně jako v případě neúčasti hráče na vyhlášení výsledků.

Ceny SŠS:    
   

           Muži:      1.místo     400,- Kč            2.místo     300,- Kč

                          3.místo     200,- Kč            4.místo     100,- Kč

           Ženy:      1.místo     300,- Kč            2.místo     200,- Kč

                          3.místo     100,- Kč

           Mládež:  1.místo     300,- Kč            2.místo     200,- Kč

(do 18 let)             3.místo     100,- Kč

     Ceny se nesčítají, při souběhu cen má hráč právo výběru. Ostatní ceny se posouvají, stejně jako v případě neúčasti hráče na vyhlášení výsledků.

Systém hry:        9 kol švýcarem – nasazuje počítač, pomocná hodnocení dle SŘ ŠSČR

Výsledky se započítávají na LOK i Fide Rapid

Tempo hry:        2 x 20 min.– dle pravidel FIDE pro Rapid šach

Čekací doba:                       10 minut

Právo účasti:      Všichni účastníci, kteří zaplatí startovné,
                 každý lichý hráč přiveze šachy a hodiny.

            Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z turnaje hráče, který svým chováním (nebo jinak) poškozuje dobrou pověst turnaje (opilství, urážky atp.

Hrací plán:           8:10 –   8:45                prezentace

                              9:10 – 12:30           1. až 4. kolo  

                            12:30 – 13:15           přestávka na oběd

                            13:15 – 17:45           5. až 9. kolo 

Vstupné pro veřejnost:                           35,- Kč

  Nadstandard:     Věcné ceny pro většinu účastníků

mapa